ReManS - upravljanje arhivskom,
knjižničnom i muzejskom građom

Osnovne
informacije

ReManS je aplikativno rješenje u oblaku za evidenciju, obradu i upravljanje fizičkom građom u arhivima, knjižnicama, muzejima i sl. Procesi upravljanja su potpuno digitalizirani i automatizirani kako bi se ubrzala operativna obrada i pratilo stanje resursa u realnom vremenu, te smanjile greške.

Budite slobodni kontaktirati nas za prezentaciju i pripremu demo/testnog okruženja.

Glavne
funkcionalnosti

 1. Upravljanje (dokumentacija – arhivi, pravni predmeti, građa – muzeji i sl.)
  • Optimizacija troškova resursa (prostor, police/ormari itd.)
  • Optimizacija i automatizacija procesa
 1. Nadzor
  • Svi procesi, resursi i informaciji o građi na jednom mjestu
 1. Kontrola
  • Analitika i pravovremeno izvještavanje
 1. Sigurnost
  • Osobni računi sa kontrolom pristupa vrsti podataka

Upravljanje

 • Gradivo može imati beskonačno „meta” podataka i poveznica na druga gradiva
 • Jednostavno pretraživanje, grupiranje rezultata i višerazinsko filtriranje
 • Evidencija lokacije Predmeta i promjena lokacije Predmeta (primka, otpremnica)
 • Evidencija zahtjeva za isporukom gradiva (otvaranje radnog naloga) prema Arhivi
 • Evidencija obrađenih i naloga na čekanju
 • Migracije veće količine gradiva, masovne obrade (izlučivanje, povrat i sl.)
 • Automatsko prioritiziranje naloga prema raznim kriterijima (optimizacija za veće organizacije)

Nadzor

 • Popis građe sa meta podatcima prema potrebama i željama korisnika
 • Automatizirana obrada (zahtjevi, povratnice)
 • Preporuke za periodičko ili planirano zbrinjavanje ili uništenje
 • Analiza raspoloživosti prostorom
 • Analiza opterećenosti ljudskih resursa
 • Analiza izlučenog gradiva i planiranih povrata

Kontrola

 • Pregled dosadašnjih zahtjeva (u obradi i izvršeni)
 • Zaduženost po pojedinom predmetu ili građi
 • Automatsko evidentiranje (LOG) osoba koje su radile obradu te koji su podatci izmijenjeni
 • Izvještavanje o odrađenim radnim nalozima pojedinih agenata (KPI – količina, brzina itd.)
 • Evidencija svih aktivnosti i promjena lokacija po gradivu
 • Mogućnost izrade vlastitih izvještaja (grafovi, pivot)
 • Mogućnost eksportiranja podataka u Excel

Sigurnost

 • Centralni imenik korisnika
 • Osobni račun i profil za pristup sa zaporkom
 • Korisnik sam postavlja zaporku i može ju mijenjati
 • Grupe korisnika sa pravima pristupa i promjena pojedinim grupama podataka
 • Detaljna evidencija aktivnosti po pojedinom korisniku

Infrastruktura

 • Opcija A: u Internet oblaku (nema ulaganja u infrastrukturu)
 • Opcija B: „on-premise” (oprema na lokaciji korisnika)
 • Platforma: Odoo Community + MySQL (nema dodatnih troškova licenciranja)
 • Agenti koriste postojeću uredsku opremu – bilo koji uređaj sa WEB preglednikom
 • Opcija: Handheld WinCE WiFi uređaj (ekran sa ReManS aplikacijom + barcode čitač)
 • Barcodeovi u bilo kojem standardu (mogući i RFID)

Tehničke
karakteristike

Sustav je razvijen za rad u računalnom oblaku (SaaS), pa nije potrebna implementacija, odnosno, korisnik (Infrastruktura: Opcija A) nema dodatna ulaganja i brigu o serverskoj infrastrukturi, operativnim sustavima, rezervnim kopijama baze, licencama i sl. Korisnik može pristupiti sustavu sa bilo kojeg računala ili tableta (Windows, OS X, Linux, Android, iOS itd.) i bilo koje lokacije sa Internet vezom.

Paketi
-
informativne cijene

START

Za male korisnike
240
180
 • 3 korisnička računa
 • do 2.500 predmeta
 • serverska infrastruktura
 • 2 GB podataka (slike i dokumenti)
 • 1 sat mj. tehničke podrške
 • aplikacija za barcode čitač
Promo 25%

STANDARD

Za srednje korisnike
400
 • 5 korisničkih računa
 • do 7.500 predmeta
 • serverska infrastruktura
 • 5 GB podataka (slike i dokumenti)
 • 2 sata mj. tehničke podrške
 • aplikacija za 1 barcode čitač

NAPREDNI

Za velike korisnike
600
 • 10 korisničkih računa
 • neograničeno predmeta
 • serverska infrastruktura
 • 20 GB podataka (slike i dokumenti)
 • 3 sata mj. tehničke podrške
 • aplikacija za 3 barcode čitača

Saznajte više!

Pošaljite nam upit, a mi ćemo Vam
napraviti prezentaciju sustava.

Pošalji upit

Zainteresirani smo za:
Vaša poruka: